The BaltoSlavic question in the 21st century

Termin: 13.12.2018
Miejsce: Kraków,, ul. Gołębia 20, sala 15

Pracownia Kultury Litwy przy Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza WP UJ ma przyjemność zaprosić na odczyt, który wygłosi

doc. dr Miguel Karl Villanueva Svensson (Uniwersytet Wileński)

nt. „The Balto-Slavic question in the 21st century”

Język wykładowy – angielski.


Doc. dr Miguel Karl Villanueva Svensson jest językoznawcą ogólnym, badaczem gramatyki historycznej języków indoeuropejskich, m.in. hetyckiego, staroperskiego, łacińskiego i klasycznej greki. Zajmuje się też gramatyką opisową języka hiszpańskiego.

 

Data opublikowania: 12.12.2018
Osoba publikująca: Janusz Smulski