W stronę Litwy

Termin: 19.05.2016 - 01.12.2016
Od maja do grudnia 2016 roku Pracownia Kultury Litwy uczestniczy w programie Katedry Bałtystyki Uniwersytetu Wileńskiego „Lietuvos link” (W stronę Litwy). W ramach programu sześcioro wykładowców Uniwersytetu Wileńskiego wygłosi wykłady otwarte dla studentów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego; zob. http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/baltistikos-katedra/2071-lietuvos-link
Data opublikowania: 09.11.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski