Deconstruction in Ričardas Gavelis's prose

Termin: 17.12.2015
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20 sala 22
Pracownia Kultury Litwy przy Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza WP UJ
zaprasza na wykład
 
dr Jūraty Čerškutė
(Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru w Wilnie)
 
na temat:
 
"Deconstruction in Ričardas Gavelis's prose"
(wykład w języku angielskim)
 
Czwartek, 17 XII, godz. 11:30, s. 22 (ul. Gołębia 20)
Data opublikowania: 21.10.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski