Tomas Venclova, Prof. Emeritus (Yale University)

Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego i seminarium semiotycznego Jurija Łotmana w Tartu, lituanista i slawista. Badacz literatury rosyjskiej (m.in. Iwanowa, Pasternaka, Achmatowej, Cwietajewej, Mandelsztama, Brodskiego) i polskiej (m.in. autor monografii Aleksandra Wata), tłumacz literatury pięknej na j. litewski – gł. poezji rosyjskiej, polskiej (m.in. Miłosza, Herberta, Szymborskiej) i anglosaskiej. Jeden z najwybitniejszych poetów współczesnych (Visi eilėraščiai 1956-2010, Vilnius 2010; najobszerniejszy polski wybór: Rozmowa w zimie, tłum. C. Miłosz, W. Woroszylski, S. Barańczak, przedm. J. Brodski, ZL, Warszawa 2001). Publicysta (pol. m.in. Kształty nadziei, NOWa 1995; Eseje. Publicystyka, Sejny 2001), badacz historii kultury Wilna (pol. m.in. Wilno. Przewodnik biograficzny, tłum. B. Piasecka, Warszawa 2012).

Wybór publikacji naukowych: Pertrūkis tikrovėje. Straipsniai apie literatūrą ir kultūrą, Vilnius 2013; Собеседники на пиру. Литературоведческие работы, Москва 2012; Aleksander Wat. Life and Art of an Iconoclast, New Haven, Yale University Press 1996 (wyd. pol. Aleksander Wat. Obrazoburca, tłum. J. Goślicki, Kraków 1997).

Doktor honoris causa kilku uniwersytetów, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000 r.), odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, laureat nagród literackich (m.in. Nagroda im. Petrarki) i społeczno-kulturalnych (m.in. Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Nagroda „Rzeczypospolitej” im. Jerzego Giedroycia).