prof. dr hab. Andrzej Romanowski

Absolwent filologii polskiej UJ, wychowanek prof. Tomasza Weissa. Od r. 2003 kieruje Katedrą Kultury Literackiej Pogranicza oraz jest redaktorem naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego. Publicysta, były członek redakcji „Tygodnika Powszechnego", stały współpracownik „Gazety Wyborczej", często uprawia eseistykę historyczną i polityczną. Autor  m. in. książek: Młoda Polska wileńska, Kraków 1999;  Podróż na wschód, Kraków 2000, wyd. II: 2006; Jak oszukać Rosję? Losy Polaków od XVIII do XX wieku, Kraków 2002; Pozytywizm na Litwie, Kraków 2003; Prawdziwy koniec Rzeczy Pospolitej, Kraków 2007. Autor artykułów i szkiców m.in.: Ruskie płuco literatury polskiej [w:] Na pograniczach literatury, red. J. Fazan. K. Zajas, Kraków 2012.

Więcej >>

Kursy w roku akad. 2016/2017: Literatura mniejszości narodowych; Pogranicza literatury polskiej.

Kontakt >>