mgr Greta Lemanaitė

Wykładowca języka litewskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim (od 1991 roku). W latach 1999-2007 dla studentów polonistyki prowadziła wykład „Kultura Litwy współczesnej”. Autorka podręcznika do nauki języka litewskiego (Gija, Kraków 2010), współautorka podręcznika Takas, Kaunas 2014), redaktor tomu pokonferencyjnego Litwa: dzieje, kultura, naród, Kraków 1998. Jest autorką wielu publikacji naukowych. Stale współpracuje z Katedrą Kultury Literackiej Pogranicza na wydziale polonistyki UJ. Zainteresowania: kultura i literatura litewska w kontekście polskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska krakowskiego i wileńskiego końca XIX i początku XX w. Współkoordynatorka projektu "Lietuvos link".