assoc. prof. dr Martynas Petrikas

Historyk teatru, pracownik Instytutu Nowych Mediów na Uniwersytecie Wileńskim. Zajmuje się głównie historią teatru litewskiego w XX wieku, jego funkcjonowaniem w aspekcie społecznym i politycznym oraz zagadnieniami transferu kulturowego w teatrze. Członek m.in. International Federation for Theatre Research. Wielokrotny stażysta na polskich uczelniach, m.in. na UJ i UAM.
Więcej >>