dr Leonidas Donskis, prof. Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie

Filozof, historyk idei, eseista. Absolwent Konserwatorium Litewskiego, Uniwersytetu Wileńskiego, doktoryzował się w Wilnie i na Uniwersytecie w Helsinkach, wykładowca Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie i wielu uczelni na świecie. Eurodeputowany w latach 2009-2014. Wiceprzewodniczący Wspólnoty Żydów Litewskich.

Wybrane publikacje:  Forms of hatred. Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity  (z Zygmuntem Baumanem); The troubled imagination in modern philosophy and literature; Identity and freedom. Mapping nationalism and social criticism in twentieth-century Lithuania; Poszukiwanie optymizmu w epoce pesymizmu. Europa Wschodnia – przeczucia i prognozy (z Tomasem Venclovą); Loyalty, Dissent, and Betrayal: Modern Lithuania and East-Central European Moral Imagination; Yet Another Europe After 1984: Rethinking Milan Kundera and the Idea of Central Europe (redaktor); Didžioji Europa. Esė apie Europos sielą [Wielka Europa. Esej o europejskiej duszy].

W kwietniu 2016 roku na zaproszenie Pracowni Kultury Litwy wygłosił na Wydziale Polonistyki UJ wykład otwarty nt. "To Remember or Dismember? The Jews in Present Lithuanian Memory".