dr Kamil Pecela

Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność „Kultura Litwy”), dr nauk humanistycznych, autor rozprawy o twórczości Rapolasa Mackonisa na tle życia literackiego międzywojennego Wilna, laureat Nagrody im. Juliusza Bardacha, tłumacz z języka litewskiego (m.in. P. Kępiński, H. Kunčius, Rozmowa Litwina z Polakiem, KEW, Wrocław 2015), redaktor strony Kultura Litwy na portalu Facebook, lituanista z zamiłowania.