dr hab. Paweł Bukowiec

Historyk literatury. Absolwent polonistyki UJ, wychowanek prof. Tadeusza Bujnickiego. Interesuje się antropologią pogranicza: dwu- i wielojęzycznością literacką, kwestiami tożsamości i jej (re)konstruowania etc. Autor m.in. książki: Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej: Rzecz z pogranicza polonistyki, Kraków 2008, edytor tomów: Kazimierz Bujnicki, Pamiętniki (1795-1875), Kraków 2001; Žemaičių Šlovė / Sława Żmudzinów: Antologia dwujęzycznej poezji litewsko-polskiej z lat 1794-1830, Kraków 2013. Zna język litewski.

W r. akad. 2016/2017 – urlop naukowy.

Więcej >>

Kontakt >>