dr hab. Iwona Węgrzyn

Pracuje w Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza na Wydziale Polonistyki UJ. Jest autorką dwóch książek: Polskie piekło. Literackie biografie zdrajców targowickich (Kraków 2005) oraz W świecie powieści Henryka Rzewuskiego (Kraków 2012). Opracowała tomy: J. Klaczko, Rozprawy i szkice (Kraków 2005) oraz H. Rzewuski, Nie-bajki i inne opowieści szlacheckie (Kraków 2011). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziewiętnastowiecznych tradycji literackich Ziem Zabranych, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu konserwatywnego. Zajmuje się twórczością takich pisarzy jak: Julian Klaczko, Henryk Rzewuski, Michał Grabowski oraz Józef Ignacy Kraszewski.

Więcej >>

Kursy w roku akad. 2016/2017: Zdziwienia Kraszewskim; Powieść i wiek XIX; Przestrzenie pogranicza.

 

Kontakt >>