doc. dr Jurgis Pakerys

Językoznawca, pracownik Katedry Bałtystki na Uniwersytecie Wileńskim. Zajmuje się językoznawstwem ogólnym i historycznym, głównie morfologią i słowotwórstwem w perspektywie porównawczej (języki bałtyjskie / ugrofińskie / germańskie / słowiańskie). 

Więcej >>