doc. dr Brigita Speičytė

Historyk literatury, pracuje na Uniwersytecie Wileńskim. Zajmuje się przede wszystkim literaturą XIX wieku, jej związkami z historią idei i historią kultury. Autorka m.in. monografii o tradycji literatury Wielkiego Księstwa Litewskiego w literaturze litewskiej XIX wieku Poetinės kultūros formos : LDK palikimas XIX amžiaus Lietuvos literatūroje, Vilnius 2004  i o Maironisie Anapus ribos: Maironis ir istorinė Lietuva, Vilnius 2012 oraz antologii literatury na Litwie przełomu XVIII i XIX wieku. Opatrzyła wstępem książkę Žemaičių šlovė – Sława ŻmudzinówAntologia dwujęzycznej poezji polsko litewskiej z lat 1794-1830 (w oprac. P. Bukowca). Tłumaczy z j. polskiego, m.in. utwory Czesława Miłosza.