Komparatystyczne wymiany – bałtystyka i literatura światowa

Termin: 23.04.2020 - 25.04.2020

Seminarium bałtystyczne „Komparatystyczne wymiany – bałtystyka i literatura światowa”

Litewski Instytut Literatury i Folkloru w Wilnie (www.llti.lt) oraz Pracownia Kultury Litwy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
zapraszają do udziału w międzynarodowym seminarium 
„Komparatystyczne wymiany – bałtystyka i literatura światowa”, które odbędzie się w Krakowie dn. 23-25 kwietnia 2020 r.

Proponowane obszary tematyczne:
- tożsamości litewska i łotewska we współczesnej Europie,
- regionalizm i kosmopolityzm a litewska i łotewska tożsamość kulturowa,
- badania bałtystyczne w Europie Środkowo-Wschodniej,
- przekład jako forma komunikacji międzykulturowej,
- związki lituanistyki i polonistyki,
- najnowsze trendy w badaniach bałtystycznych,
- specyfika nauczania języków bałtyckich.

Języki seminarium: litewski i angielski.
Propozycje wystąpień (o objętości do 100 słów) prosimy kierować na adres: laura@llti.lt (dr Laura Laurušaitė, j. angielski i litewski) lub beata.kaleba@uj.edu.pl (dr hab. Beata Kalęba, j. polski, angielski i litewski) do dnia 30 stycznia 2020 r.
Koszty udziału w seminarium zostaną pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

Data opublikowania: 15.01.2020
Osoba publikująca: Janusz Smulski