Rosyjskie życie literackie w międzywojennym Wilnie

Termin: 15.11.2018
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20 sala nr 16

Pracownia Kultury Litwy przy Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza WP UJ
zaprasza na wykład gościnny, który wygłosi
doc. dr Paweł Ławryniec (Uniwersytet Wileński)
nt. „Rosyjskie życie literackie w międzywojennym Wilnie”.

Wykład odbędzie się 15 listopada (czwartek) o godz. 11.30 w sali nr 16 (ul. Gołębia 20).
Język wykładowy - polski.

Od wykładowcy: W okresie międzywojennym Wilno stało się swoistym ośrodkiem kultury rosyjskiej, który mógł konkurować z Warszawą i wyraźnie wyróżniał się spośród podobnych zagranicznych centrów kultury rosyjskiej w Tallinie, Rydze, Pradze czy Berlinie. Na tle długiej historii obecności kultury rosyjskiej w Wilnie ten okres jest wyjątkowy; nie ma nic wspólnego ani z wcześniejszym – panowania caratu, ani z późniejszym – sowieckim. Na taką sytuacją wpływ miało przede wszystkim gwałtowne zmniejszenie liczby ludności rosyjskiej i radykalna zmiana statusu społecznego Rosjan, którzy nie byli już dominującą grupą z uprzywilejowaną pozycją języka i kultury, lecz nieuznawaną mniejszością. Podczas wykładów zostaną omówione: wydawana w Wilnie prasa rosyjska, formy rosyjskiej działalności kulturalnej i jej najważniejsi twórcy, rosyjskie grupy literackie i artystyczne, ich współpraca  z wileńskimi twórcami kultury polskiej, a także białoruskiej i żydowskiej.

 

 

Data opublikowania: 09.11.2018
Osoba publikująca: Janusz Smulski