Wykład Profesora Tomasa Venclovy

Termin: 27.04.2017 - 28.04.2017
Miejsce: Kraków, Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42.

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Renata Przybylska, Pracownia Kultury Litwy przy Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza oraz Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku serdecznie zapraszają na wykład

Profesora Tomasa Venclovy - doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Samokrytyka tłumacza. O litewskim przekładzie „Który skrzywdziłeś…” Czesława Miłosza


27 kwietnia 2017 roku, godz. 11:30, Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42.
oraz na wieczór autorski Tomasa Venclovy
28 kwietnia 2017, godz. 18:00, salon Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, ul. Kanonicza 7

 

TOMAS VENCLOVA – poeta, tłumacz, literaturoznawca i publicysta. Urodził się w 1937 r. w Kłajpedzie. Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego i seminarium semiotycznego Jurija Łotmana w Tartu, lituanista i slawista (prof. emeritus Yale University). Badacz literatury rosyjskiej (gł. poezji „srebrnego wieku” oraz Josifa Brodskiego) i polskiej (autor monografii Aleksandra Wata), tłumacz literatury pięknej na j. litewski – gł. poezji rosyjskiej, polskiej (m.in. Miłosza, Herberta, Szymborskiej) i anglosaskiej. Świadek epoki – znał osobiście m.in. Pasternaka, Achmatową, Brodskiego, Miłosza; dysydent, od 1977 na emigracji, pozbawiony obywatelstwa ZSRR, dziś obywatel USA i niepodległej Litwy. 
Jeden z najwybitniejszych poetów języka litewskiego i poetów współczesnych; w tym roku zgłoszony do literackiej Nagrody Nobla. Na język polski tłumaczyli go m.in. Miłosz, Woroszylski i Barańczak.
Doktor honoris causa kilku uniwersytetów, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000 r.), odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, laureat nagród literackich (m.in. Nagroda im. Petrarki) i społeczno-kulturalnych (m.in. Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Nagroda „Rzeczypospolitej” im. Jerzego Giedroycia).

 

Data opublikowania: 11.04.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski