Grodno: miasto, region, pamięć (wykład w MCK)

Termin: 03.04.2017
Miejsce: Kraków, Rynek Główny 25, Sala pod Kruki

Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na wykład Katarzyny Konczewskiej w ramach cyklu "Wykłady otwarte Akademii Dziedzictwa"
Grodno: miasto, region, pamięć
3 kwietnia (poniedziałek), godz. 18:00, Rynek Główny 25

Zapraszamy na opowieść o Grodnie – wyjątkowym mieście łączącym Wschód i Zachód, pieczołowicie przechowującym pamięć o minionych czasach. 

Grodno to królewskie miasto, świadek upadków i chwały, gród kniaziów ruskich, książąt litewskich, królów polskich, cadyków żydowskich. Jedno z ważniejszych miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, nieoficjalna trzecia stolica Rzeczypospolitej, miejsce obrad jej sejmów walnych i Trybunału Skarbowego. W Grodnie znajdują się zamki, które gościły św. Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka, Stefana Batorego, Augusta II Mocnego, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rezydencje Radziwiłłów, Sapiehów, Ogińskich, Chreptowiczów, Czetwertyńskich, Massalskich, Sanguszków, Puchalskich, Druckich-Lubieckich. Do zabytków Grodna należą również zabytkowa XII-wieczna Kołoża; bogaty kościół pojezuicki, dorównujący kościołom św.św. Piotra i Pawła w Krakowie i św. Kazimierza w Wilnie; kościół franciszkański, w którym pełnił posługę o. Maksymilian Kolbe; kościół pobernardyński z cennymi obrazami; kościół pobrygidzki z unikatowym lamusem; zespół pobazyliański. Budowali tu Scoto z Parmy, Giuseppe de Sacco, Carl Friedrich Pöppelmann, Johann Georg Möser. Walczyli o wolność kraju Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński, Michał Kleofas Ogiński, Walery Wróblewski, Konstanty Kalinowski, Jan Wańkowicz, Zygmunt Wróblewski. Ta ziemia inspirowała Elizę Orzeszkową, Zofię Nałkowską, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Ludwika Zamenhofa, Leona Baksta, Lejbę Najdusa, Jerzego Maksymiuka, Czesława Niemena. Zetknęły się tu żywioł ruski, litewski, polski, żydowski, tatarski; w mieście i całym regionie odnajdziemy liczne zabytki prezentujące te kultury. Wokół Grodna zachowały się do naszych czasów zaścianki, których mieszkańcy dumnie noszą miano szlachty grodzieńskiej. 

Sala pod Kruki
wykład w języku polskim, wstęp wolny

Data opublikowania: 28.03.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski