Drogi przebyte i odrzucone

Termin: 01.12.2016
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20 s.16

Pracownia Kultury Litwy przy Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza zaprasza na wykład doc. dr Brigity Speičytė (Uniwersytet Wileński) nt. „Drogi przebyte i odrzucone: kierunki rozwoju literatury litewskiej w XIX wieku” Czas: 1 XII, godz. 11:30. Miejsce: s. 16 (Gołębia 20). Język wykładowy – polski. Wykład będzie poświęcony kierunkom rozwoju literatury litewskiej w XIX w. widzianym z perspektywy kultury literackiej. W tym stuleciu nie tylko pisano i publikowano utwory literackie w języku litewskim, wtedy też została sformułowana sama idea „literatury litewskiej”. Początek omawianego procesu wyznacza traktat Franciszka Ksawerego Bohusza O początkach narodu i języka litewskiego rozprawa (Warszawa 1806–1808) – jeden z pierwszych tekstów, jakie dały impuls do powstania idei „literatury litewskiej”, oraz artykuł Maironisa Krótki przegląd piśmiennictwa litewskiego (Petersburg 1906), w którym przedstawiono nowoczesną wizję historii litewskiej literatury narodowej. Jednak obu tych propozycji rozumienia literatury litewskiej nie łączy linia prosta, ponieważ rozwój literatury litewskiej w XIX w. był bardziej skomplikowany. Spojrzymy na niego przez pryzmat intencji kulturowych co do litewskiej twórczości literackiej i wczesnej krytyki: jak XIX-wieczni pisarze i czytelnicy – krytycy litewscy pojmowali potencjał literatury litewskiej oraz jej potrzeby, jak postrzegali charakter i przestrzeń jej recepcji, wreszcie, jaki miał być jej projektowany odbiorca. W ten sposób będziemy się starali zrozumieć, jakie rozumienie literatury litewskiej dominowało w różnego rodzaju zinstytucjonalizowanych litewskich środowiskach kulturalnych oraz jakie były ich wzajemne relacje i losy.

Data opublikowania: 28.11.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski