Formy myślenia archaicznego ...

Termin: 24.11.2016
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20, sala 16

Pracownia Kultury Litwy przy Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza
zaprasza na wykład doc. dra Regimantasa Tamošaitisa (Uniwersytet Wileński)
nt. „Formy myślenia archaicznego w literaturze litewskiej: źródła, trwanie, transpozycje”

Czas: 24 XI, godz. 11:30.
Miejsce: s. 16 (Gołębia 20).
Język wykładowy – angielski. 


Wykład jest próbą analizy archaicznych motywów w literaturze litewskiej jako oryginalnego systemu symboli i wartości, stanowiącego etniczne podstawy tożsamości kulturowej. Litewska literatura etniczna, mimo różnych wpływów, wywodzi się z kultury agrarnej i wyraża światopogląd człowieka blisko związanego z ziemią. W sposób fundamentalny jest on ukazany w twórczości Kristijonasa Donelaitisa (1714-1780). Jego poemat epicki Metai (Pory roku) jest swego rodzaju kodem litewskiej kultury etnicznej. Pod tym względem ciekawym zadaniem jest rekonstruowanie utworu Donelaitisa jako episteme metakultury chtonicznej, szukając przy tym analogii w tekstach autorów współczesnych, w których sprzeciwiali się oni totalitarnej wizji kultury uniwersalnej. W literaturze litewskiej XX w. szczególnie ważni dla umacniania tożsamości etnicznej byli: Justinas Marcinkevičius (1930-2011), Sigitas Geda (1943-2008), Marcelijus Martinaitis (1936-2013), Romualdas Granauskas (1939-2014), Juozas Aputis (1936-2010). W twórczości ich wszystkich słyszymy bardzo wyraźny głos Donelaitisa, widzimy system wartości człowieka natury i model epistemiczny kultury agrarnej, dlatego to oni, obok Donelaitisa, będą głównymi bohaterami odczytu.

(-) dr Beata Kalęba
Katedra Kultury Literackiej Pogranicza WP UJ
Pracownia Kultury Litwy

Data opublikowania: 18.11.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski