Odczyt w Instytucie Literatury Litewskiej i Folkloru w Wilnie

Termin: 04.05.2016
Miejsce: Wilno
4.05.2016 dr Beata Kalęba wygłosiła odczyt w Instytucie Literatury Litewskiej i Folkloru w Wilnie w ramach seminarium „Literatura w okresie sowieckim” nt. Iki Miłoszo. Tomo Venclovos ir kitų „Vilniaus polonofilų“ ryšiai su Lenkija ( XX a. 7–8  dešimtmečiai) [Przed Miłoszem. Związki Tomasa Venclovy i innych wileńskich polonofilów z Polską (lata 60.-70. XX wieku)]
Data opublikowania: 13.11.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski