dr hab. Jarosław Fazan

Historyk literatury i krytyk literacki, pracownik Wydziału Polonistyki UJ. Badacz kultury literackiej Wilna w okresie międzywojennym, znawca i edytor twórczości żagarystów. Współredaktor książek: Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, Kraków 2009; Na pograniczach literatury, Kraków 2012.

 

Więcej >>