dr hab. Jakub Niedźwiedź

Kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej WP UJ. Badacz kultury Wilna w XVI-XVIII w., znawca wielojęzycznej literatury Wilekiego Księstwa Litewskiego i dawnej katografii. Autor m. in. książek: Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII w., Kraków 2003; Kultura literacka Wilna (1323-1655). Retoryczna organizacja miasta, Kraków 2012. Więcej >>